Szykuje się piękny spór

Nowa Trybuna Opolska, 19 lutego 2002 roku

Nawet Tytuł Miss Opolszczyzny jest prawnie zastrzeżony. Czy organizowane w tej chwili, także na Opolszczyźnie, eliminacje do wyborów Miss Polonia są legalne?
Firma Missland twierdzi, że nie. Biuro Miss Polonia – że tak.

W Polsce od 12 lat organizowane są co najmniej dwa ogólnokrajowe konkursy piękności. Miss Polonia to konkurs urody przeprowadzany przez firmę o tej samej nazwie. Miss Polski to konkurs Misslandu. Ale pod koniec ubiegłego roku Missland ogłosił, że nabył wyłączne prawa do tytułu Miss Polonia.

Znak słowno-graficzny „Miss Polonia” został zarejestrowany w firmie patentowej jako własność firmy Aldony von Laube ze Stanów Zjednoczonych. Firma ta przekazała Misslandowi wyłączną licencją na pełne korzystanie ze znaku towarowego Miss Polonia – wyjaśnia Agnieszka Wierzbicka, asystent prawny Misslandu. Jako dowód przesłała faksem do redakcji „NTO” dokumenty: decyzję o rejestracji w Urzędzie Patentowym znaku Miss Polonia oraz umowę o przejęciu przez Missland licencji na ten znak.

Co Missland zrobi z tą licencją, czy będzie organizował wybory Miss Polonia?
– Taką decyzję może podjąć jedynie właściciel znaku, pani Aldona von Laube – mówi Agnieszka Wierzbicka.
Missland skupia się na kolejnej edycji wyborów Miss Polski.
– Jeśli ktoś organizuje wybory Miss Polonia, to robi to nielegalnie, bo tylko my mamy teraz do tego prawo – mówi Agnieszka Wierzbicka. – Sprawa znajdzie zapewne swój finał w sądzie.

Regionalne wybory Miss Polonia są jednak organizowane, także na Opolszczyźnie. przedstawicielem Biura Miss Polonia w naszym województwie jest Rynek Śląski.
– Jesteśmy poza konfliktem. Wszystko robimy legalnie, organizujemy rejonowe nabory do konkursu Miss Polonia jako licencjonowany przedstawiciel Biura Miss Polonia w Warszawie. Finał, nieodwołalnie, odbędzie się 6 kwietnia w Okrąglaku w Opolu – mówi Ryszard Makowiecki, prezes Rynku Śląskiego. Twierdzi, że o problemach prawnych związanych z rejestracją znaku Miss Polonia dowiedział się od dziennikarki „NTO”.

Tytuł Miss Opolszczyzny również jest zastrzeżony przez Missland – zauważa tymczasem Agnieszka Wierzbicka.

Michał Trocki prezes Biura Miss Polonia w Warszawie jest oburzony tym, co robi Missland.
– To pogwałcenie prawa do ochrony nazwy własnej, naruszenie żywotnych interesów naszej firmy, stosowanie nieuczciwej konkurencji. jeśli ataki Misslandu będą wciąż tak zajadłe, to sprawa skończy się w sądzie. Nasz konkurent powinien skupić się na organizowaniu własnego konkursu – mówi.
Zapowiada, że konkurs Miss Polonia – jak zwykle, będzie przeprowadzony bez zakłóceń. Najpierw eliminacje regionalne, potem finałowy koncert we wrześniu. Miss Polonia będzie reprezentować Polskę na konkursach Miss World, Miss Universe, Miss Europe, Miss International… Już niedługo, bo na początku maja, nasza delegatka, Miss Polonia 2001 – Joanna Drozdowska uda się do Puerto Rico na finał Miss Universe 2002.

Historia znaku Miss Polonia zaczęła się 1984 roku, kiedy to na zamówienie organizatorów konkursu Miss Polonia absolwent warszawskiej ASP – Bronisław Modrzejewski zaprojektował znak. Od tego czasu jest to oficjalne logo konkursu. Dla oznaczania kolejnych edycji dodawane są pod słowem Polonia cyfry z data.
– W 1989 roku znak został zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania świadectwa ochronnego. W wyniku postępowania rejestracyjnego udzielono świadectwa ochronnego na znak, ale w wersji „okrojonej”, to znaczy bez słowa Polonia – przyznaje Michał Trocki. – Nie wiem czemu nam okrojono słowo Polonia, a kilka lat później innej firmie pozwolono na rejestrację tego słowa jako część znaku słowo-graficznego. Biuro Miss Polonia wystąpiło z wnioskiem o unieważnienie rejestracji znaku słowo-graficznego Miss Polonia udzielonej firmie Aldony von Laube. Czekamy na rozstrzygnięcie.
Ewa BIELICKA

Tagi: